Novinky

PF 2022

Priatelia naši milí, znova tu máme chvíľku na zhrnutie uplynulého „covidového #2“ roka 2021. Folklórnej sezóne opäť nebol prajný, ale našli sme si k Vám predsa len pár miest-ciest. Stretli sme sa v Buzitke, Lučenci, Trebeľovciach či v Sáse. Skrášlili sme nevestičkám niekoľko svadobných dní...

Posolstvo Vianoc

Živé vysielanie vianočného programu, pripraveného v spolupráci s Novohradským Osvetovým Strediskom a Mestským úradom v Lučenci.  Aj to bol jeden z úspešných počinov v závere roka. Teší nás, že sme mohli aj my zúčastniť a zaspievať Vám! Viac z koncertu...

Dušičky

Priatelia, v najnovšom čísle časopisu Život sme si pre Vás pripravili malú ochutnávku z nášho súkromia a pripravili inscenované fotografie k téme "Dušičky" z nášho regiónu Novohrad. Nech sa Vám dobre číta a...

Nový videoklip je tu!

Milí naši priatelia, druhý videoklip je na svete!  Tentokrát sme si opäť zobrali do parády dve pesničky z nášho debutového albumu - Ďeďinské pesňičky Novohradu. Piesne „Od Madačky dážď ide“ a „A pod tou horou“ sme zasadili do krásneho prostredia novohradských vŕškov – obce Ábelová –...

PF 2021

Milí priatelia, opäť tu máme čas na bilancovanie uplynulého "covidového" roka 2020. Aj keď folklórnej sezóne nebol priaznivý, predsa sa nám podarilo priložiť ruku k zachovaniu a rozvoju tradičnej ľudovej kultúry v našom regióne Novohrad. Predstavili sme sa Vám na kultúrnych podujatiach na...

Nový videoklip je na ceste!

Mílí priatelia a kamaráti! Je to už niekoľko rôčkov, čo sa náš súbor Dubkáčik z Buzitky venuje spracovaniu a prezentácií tradičnej ľudovej kultúry Novohradu. Opäť pre Vás pripravujeme hudobný videoklip v spolupráci s Môlča records v krásnych krojoch nášho regiónu Novohrad z obcí Polichno a...